ی., 12/17/2017 - 13:11

فرماندار بروجرد: آرامش لازمه توسعه و پیشرفت کشور است

یکی از دستاوردهای دولت جدید، ایجاد آرامش در عرصه های مختلف از جمله عرصه سیاسی کشور، تعامل با دنیا به جز چند کشور ، داشتن روابط قوی در چارچوب قواینن کشور و ایجاد آرامش در فضای داخلی است و اگر ارامش نباشد، قطعا امنیت روانی، سرمایه گذاری و اشتغال نیز ایجاد نمی شود.

وی به تحریم های اعمال شده طی سالهای گذشته و اثرات نامطلوب آن بر کشوراشاره کرد و گفت: با تدبیر دولت آقای روحانی امید به آینده درخشان در سیاستهای خارجی و داخلی فراهم شده است.

وی به برنامه های دولت در بروجرد اشاره کرد و گفت: امسال 31 پروژه عمرانی با اعتبار 24 میلیارد تومان توسط هشت دستگاه اجرایی شهرستان در هفته دولت به بهره برداری می رسند.