جمعه, 11/17/2017 - 20:41

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد به منظور تجدید بیعت با مقام معظم رهبری ,