پ., 07/27/2017 - 13:30

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد به منظور تجدید بیعت با مقام معظم رهبری ,