د., 09/25/2017 - 09:32

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد

دیدار مسئولین ادارات و نهادها ی شهرستان بروجرد با امام جمعه محترم شهرستان بروجرد به منظور تجدید بیعت با مقام معظم رهبری ,