ش., 01/20/2018 - 18:14

دومین روز هفته دولت

دومین روز هفته دولت (هفته آرامش و امید )
افتتاح سردخانه نگهداری مواد غذایی
افتتاح پروژه پارک نام آوران
افتتاح پروژه بلوار جانبازان