جمعه, 11/17/2017 - 20:39

دومین روز هفته دولت

دومین روز هفته دولت (هفته آرامش و امید )
افتتاح سردخانه نگهداری مواد غذایی
افتتاح پروژه پارک نام آوران
افتتاح پروژه بلوار جانبازان