ش., 01/20/2018 - 18:06

فرمانداران سابق شهرستان بروجرد از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون

ردیف

نام

نام خانوادگی

نوع حکم
سرپرستی/فرماندار

مدت ماموریت
(ماه)

تاریخ ختم ماموریت

شغل بعد از ختم ماموریت

شغل فعلی

1

طاهر

حبيبی فر

فرماندار

11

4/57

----

----

2

داود

حبیبی

فرماندار

4

2/1358

----

----

3

مهدی

برهانی

فرماندار

1

3/1358

----

----

4

محمد حسين

کيانی

فرماندار

3

6/1358

----

----

5

حسين

غلامی

فرماندار

5

11/1358

----

----

6

محرمعلی

کفافی

فرماندار

17

04/1360

معاون استانداری کهگیلویه و بویر احمد

بازنشسته

7

محمد جعفر

نظری زاده

فرماندار

6

10/1360

مدیر کاروان حج

بازنشسته

8

قدرت

نظری

فرماندار

22

08/1362

جابجایی

بازنشسته

9

حميدرضا

کامرانی

فرماندار

15

11/1363

رئیس دفتر

بازنشسته

10

سعيد

خلاشی

فرماندار

8

07/1364

کارمند استانداری

بازنشسته

11

حسين

شاعری

فرماندار

10

05/1365

معاون ثبت احوال کشور

بازنشسته

12

محمد

نورانی

سرپرست

1

06/1365

کارمند فرمانداری

بازنشسته

13

سيد محمد

باطنی

فرماندار

6

12/1365

رئیس جهاد دانشگاهی پرتزدهان ودندان

بازنشسته

14

محمد

وکيلی

فرماندار

5

05/1366

فرماندار تهران

بازنشسته

15

محمد

بهاروند

فرماندار

77

12/1372

فرماندار دورود

کارشناس وزارت کشور

16

محمد رضا

سيفی

فرماندار

12

11/1373

معاون استاندار

بازنشسته

17

هادی

پژوهش جهرمی

فرماندار

36

11/1376

معاون سیاسی استانداری فارس

مدیر عامل بیمه دی مشهد

18

جواد

کماسی

فرماندار

51

02/1381

مدیر کل نوسازی ساری

بازنشسته

19

مجتبی

زالی

سرپرست

2

04/1381

فرهنگی

فرهنگی

20

جعفر

ارجمندعباسی

فرماندار

39

07/1384

بازنشسته

بازنشسته

21

محمود

یعقوبی

فرماندار

21

04/1386

معاون سازمان تامین اجتماعی

بازنشسته

22

ماشااله

کریمی

سرپرست

3

07/1386

بازنشسته

بازنشسته

23

محمد علی

توحیدی

فرماندار

24

08/1388

جابجایی

فرماندار سیر جان

24

رضا

آریایی

سرپرست

7

09/1389

مدیر کل مدیریت بحران استان

مدیر کل مدیریت بحران استان

25

سجاد

معین

فرماندار

27

06/1391

معاون منابع انسانی

 

26

مهدی

پازوکی

سرپرست

16

10/1392

کارشناس استانداری

کارشناس استانداری

27

منوچهر

فراقی

فرماندار

5

3/92

بازنشسته

بازنشسته

28

رضا

آریایی

سرپرست

 

تاکنون

مدیر کل مدیریت بحران استان

مدیر کل مدیریت بحران استان