ش., 01/20/2018 - 18:06

بروجرد دريک نگاه

شهرستان بروجرد درغرب ايران ودرمنطقه کوهستانی زاگرس قراردارد . بروجرد درشمال شرقی استان لـرستان واقع شده وازشمال به شهرستانهای ملايرونهاوند دراستان همدان ، ازشرق به اراک دراستان مرکزی ، ازجنوب به دورود و ازغرب به خرم آباد والشتر محدود می شود . شهرستان بروجرد ازشهرهای باستانی ايران است که قدمت آن دست کم تا دوره ساسانيان مسجل شده است . اين شهردرمسيرجاده اصلی تهران – خوزستان قرارگرفته ودارای موقعيت ممتاز ارتباطی است . همچنين محورارتباطی کرمانشاه – اصفهان ازبروجرد می گذرد . بروجرد با خرم آباد 100 کيلومتر با شهراراک 110 کيلومتر با اصفهان 350 کيلومتروبا تهران 390 کيلومترفاصله دارد . بروجرد به خاطرطبيعت زيبايش مهمانان وگردشگران زيادی را پذيراست ودرگذشته به دارالسرور شهرت داشته است . آب فراوان وزمين های کشاورزی مناسب منطقه باعث رونق کشاورزی وصنايع دراين منطقه گرديده است .

وجود معادن گوناگون شن وماسه وسنگ های تزئينی درحوزه شهرستان ونيز سرمايه گذاری شرکتها وکارخانجات مختلف مثل کارخانجات نساجی ، کارخانه داروسازی اکسير ، کارخانه زاگرس خودرو (پروتون) ، کارخانه سامان کاشی ، کارخانه کاشی جم اين شهر را به يک قطب صنعتی تبديل نموده است .

شهرستان بروجرد براساس آمارهای سال 1383 جمعيتی بالغ بر 400 هزارنفردارد که ميانگين 250 نفردرهرکيلومتر مربع اين شهرستان را به بالاترين تراکم جمعيتی استان لرستان بدل وجزوپرتراکم ترين نقاط کشوربه حساب می رود . بروجرد از لحاظ جمعيتی رتبه بيست وچهارم شهرهای بزرگ ايران را داراست .

بيش از 40 مورد وجه تسميه درمورد بروجرد وجود دارد . استاد سعيد نفيسی بروجرد را ساخته از دوبخش برو+گرد دانسته است . عده ای نام بروجرد را بر+و+گرد دانسته اند که به معنای شهری است که گرد است وبروميوه فراوان دارد .

معتبرترين قول دراين مقال اين است که يزدگرد پادشاه ساسانی پس ازشکست از اعراب به منطقه بروجرد گريخت وسپاهيانش درآن محل بر+او+گرد آمدند وبه اين ترتيب نام اين محل بروگرد شد .

همچنين شهرستان بروجرد دارای يک مجتمع دانشگاهی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد) با بيش از30 رشته ودرمقاطع کاردانی ، کارشناسی وکارشناسی ارشد ونيز مرکز آموزش کشاورزی ودانشگاه جامع علمی کاربردی در7 رشته ودانشگاه پيام نوربا 4 رشته وهنرستانهای مختلف صنعتی می باشد .

بروجرد از لحاظ داشتن رسانه های محلی دارای راديوی شهری مستقل ونيزچندين هفته نامه ودفترخبرگزاری جمهوری اسلامی می باشد .