ی., 12/17/2017 - 13:16

بازدید سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد از نمایشگاه " حریم نماز"

روابط عمومی

صبح امروز مهندس آریایی سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد به اتفاق تنی چند از مسئولین شهرستان و جمعی از پرسنل فرمانداری , از نمایشگاه پله پله تا ملاقات خدا (حریم نماز) واقع در دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد دیدن کردند . در این بازید مهندس آریایی ضمن تاکید بر تداوم اینگونه نمایشگاهها و تاثیر آن بر قشر جوان و دانشجو در کشور , اهتمام همه جانبه دستگاههای شهرستان در برپایی و همکاری با دست اندرکاران این نمایشگاه معنوی و عرفانی را یادآور شد .